Varför undertak?

- Döljer olika installationer i taket
- Bär olika belysningsarmaturer, skyltar mm
- Hindrar flamspridning vid en ev. brand
- Ljudabsorbtion - trevligare arbetsmiljö
- Inredningsdetalj
- Minskar buller & störande ljud

Undertak används överallt där man vill skapa en bra miljö vad gäller ljud , t ex kontor, banker, hotell, industrier, sjukhus, skolor och fritidsanläggningar.
Givetvis kan man även som privatperson sätta in ett undertak i sitt hem, för att förbättra akustiken.

Bullersanering
Den vanligaste platsen att montera ljudabsorbenter är i taket, men det kan ibland vara en bättre lösning med väggabsorbenter.
I vissa byggnader kan man få problem med för tunna innerväggar, i hyrehus resulterar detta i att hyresgästerna kan bli störda av varandra.

Enligt miljö och hälsoskyddsnämnden gäller dessa decibeltal, där de högre talen avser ljudtoppar.
Sovrum: 30-35 dB
Vardagsrum: 30-35 dB
Kök: 35-40 dB

Som fastighetsägare är man numera skyldig att se till att bullernivån hålls inom dessa gränser.
För att komma till rätta med detta, monteras ljudabsorberande väggskivor. Väggabsorbenter finns i tre typer: plan yta, textilyta eller med glasfiberväv, och i flera olika färger.

Undertak finns i en mängd olika utformanden, strukturerade, mönstrade eller plana samt i en mängd oilka färger.

Vi använder oss av material från Ecophon. Besök gärna Ecophon's hemsida, för att läsa mer om olika produkter och användningsområden.

Välkommen att kontakta oss, så kan vi tillsammans komma fram till en bra lösning för just Era behov.