Dammbekämpning vid större rivningar

På byggarbetsplatser är det ofta stora problem med att det bildas väldigt mycket damm, speciellt om det handlar om rivningsarbete. Damm kan i större mängder vara farligt för de som arbetar i det. Det behöver finnas ordentligt med skyddsutrustning för att man inte ska få ner det i lungorna.

Asbestdamm är väldigt farligt och något som måste skötas på rätt sätt. Därför är det av yttersta viktigt att ni har ordentlig utrustning för dammbekämpning. Det kan exempelvis handla om diverse dammkanoner, som för övrigt är mycket effektiva för att bekämpa damm.

Det finns även grävmaskinsmonterad dammbekämpning som lägger ut en fin vattendimma som du monterar längst ut på stickan på rivningsgrävaren. Vattendimman minskar dammbildningen på ett mycket effektivt sätt och skyddar föraren i grävaren.

Köp in eller hyr dammbekämpningsutrustning

Det finns flera sätt ni kan gå tillväga för att skaffa utrustning för dammbekämpning. Ni kan antingen hyra den utrustning ni behöver, men det kommer bli dyrare i längden om ni ofta gör rivningsjobb. Eller så kan köpa in egen utrustning som ni kan använda om och om igen. Om ert företag är intresserad av utrustning för dammbekämpning kan ni ta en titt här och se om ni hittar något som passar er.